De toekomst van gemeenschapshuis De Smelehof

In 2013 werd bekend dat de gemeente een andere rol gaat spelen bij de ondersteuning van dorpshuizen en wijkgebouwen. Passend in het beeld van een zich terugtrekkende overheid zullen maatschappelijke instellingen zoals De Smelehof steeds meer op eigen benen moeten gaan staan. Concreet betekent dit dat de gemeente geen subsidiegelden meer zal verstrekken voor de exploitatie.

Gevolgen

Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor De Smelehof, ook al draait het gemeenschapshuis nu al zonder overheidsgelden. Voor het bestuur van De Smelehof gaf het veranderende beleid voldoende aanleiding om goed na te denken over de toekomst van het Ysselsteynse gemeenschapshuis. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een werkgroep, eind 2013. Inmiddels heeft deze werkgroep al flink wat werk verzet.

Via deze pagina willen we de inwoners en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen, de plannen en de genomen besluiten.

  • Voortgang 2016: dit is een weergave van een presentatie zoals die gebruikt is om, gedurende het proces, diverse betrokken partijen te informeren. Dit document zal regelmatig van een update voorzien worden.
  • Bidboek: (let op, dit PDF bestand is 25MB groot) dit is de eerste uitwerking van de plannen zoals die gepresenteerd zijn aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray

Heeft u vragen over dit traject, suggesties of opmerkingen?
Mail dan naar info@smelehof.nl.

We zullen uw mail dan binnen de werkgroep behandelen en, indien nodig, een reactie sturen.