PRIVACY- EN COOKIE STATEMENT Kiggen B.V. 

 

Kiggen B.V. vindt het van het allergrootste belang dat uw privacy wordt gerespecteerd. Wij gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Met dit privacy statement willen we u
graag informeren over de gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens als u een van onze websites bezoekt en/of klant bent van Kiggen B.V.

Welke gegevens er worden verzameld?
Kiggen B.V. verzamelt gegevens die nodig zijn om de website zo goed mogelijk te kunnen tonen en eventueel te verbeteren.

Bezoekers van onze websites
Ook verzamelen we algemene gegevens van bezoekers van onze website, dit doen we om onze website te verbeteren. Daarbij wordt een cookie van Google Analaytics geplaatst. Gegevens die
daarbij worden gegenereerd, zijn geanonimiseerd.
De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om u de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de
bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij op een privacy vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren.

Gegevens versleuteld verzenden
Om te voorkomen dat uw gegevens door onbevoegden worden onderschept, hebben we versleuteling ingeschakeld op al onze online platformen. Door middel van versleuteling wordt het
gegevensverkeer versleuteld, zodat buitenstaanders geen toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van gegevens
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Financiële administratie
Wanneer u klant bent, slaan wij uw gegevens op in ons boekhoudprogramma. We gebruiken uw gegevens alleen voor financiële administratiedoeleinden. Wanneer u Kiggen B.V. verzoekt om
uw gegevens te verwijderen, zullen we eerst nagaan of dit niet in strijd is met de verplichtingen die we hebben jegens de belastingdienst of andere overheidsinstanties. Wij zullen u informeren wanneer we de gegevens niet kunnen/mogen verwijderen.

Bewaartermijn van de gegevens
De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan nodig bewaard.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb u het recht om u persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Onderaan dit privacy
statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Om u identiteit te controleren, vragen wij u om uw IP-adres en een kopie van u identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij u BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.

Cookies
Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website en hoe bezoekers op onze website zijn gekomen plaatsen wij analytische cookies op uw apparaat. Daarvoor maken wij gebruik
van Google Analytics. De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wijziging privacy statement
Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen via onze nieuwsbrief en op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Onze contactgegevens
Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan info@eijdemsinternet.nl. Per post zijn we als volgt te bereiken:
Kiggen B.V.
Gebbelsweg 40
6035 EA Ospel (NL)
T. + 31(0)495 626300
info@kiggenbv.nl