Organisatie

Gemeenschapshuis “De Smelehof” heeft als organisatievorm een stichting. Deze stichting wordt bestuurd door het Dagelijks Bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie bestuursleden.

Daarnaast kent de stichting nog het Groot Bestuur. Dit is het Dagelijks Bestuur aangevuld met een vertegenwoordiger van elke gebruikmakende vereniging van het gemeenschapshuis. Hierdoor worden de belangen van alle gebruikers op de juiste manier behartigt. Regelmatig vinden er vergaderingen plaats.

Jaarvergadering

Aangezien “De Smelehof” ook een rol binnen het dorp speelt, ook voor verenigingen die niet direct gebruik maken van het gemeenschapshuis, vindt er één keer per jaar een jaarvergadering plaats waarbij de voorzitters van alle Ysselsteynse verenigingen worden uitgenodigd.

Overleg

Er is ook een bestuurslid afgevaardigd in het Gemeenschappelijk Dorpshuizen Overleg (Gemeente Venray) en indien gewenst is er overleg met de Ysselsteynse Dorpsraad.

Beheerder

De dagelijkse gang van zaken worden behartigd door een beheerder en een aantal personeelsleden. Zij zijn de gastvrouwen en gastheren van “De Smelehof”. Ze ontvangen de gasten, maken afspraken over gebruik van de ruimtes en zorgen voor een drankje voor de bezoekers.